CECU ODBILI ZA LEGALIZACIJU: Pjevačicin dom dograđen ‘NA DIVLJE’ na TUĐOJ površini – prekršen ZAKON o gradnji?

CECU ODBILI ZA LEGALIZACIJU: Pjevačicin dom dograđen ‘NA DIVLJE’ na TUĐOJ površini – prekršen ZAKON o gradnji?

Svetlana Ceca Ražnatović već godinama ne može da legalizuje stan u Bečićima, u naselju Ivanovići, a razlog je taj što je dio te nekretnine sagrađen nelegalno, piše “Kurir”.

U pitanju je stan od 72 kvadrata koji je još 1986. kupio Željko Ražnatović Arkan, pevačicin pokojni suprug, a u njeno vlasništvo prebačen je tek 2018. i to kao poklon. Međutim, prilikom prenosa vlasništva Ceca je navela da je 41 kvadrat dograđen na divlje, pa je tada navedena sveukupna površina od 113 kvadrata. Uvidom u katastarske knjige Crne Gore jasno je da je Ražnatovićeva prekršila zakone o gradnji.

– Zabilježba postojanja dograđenog stambenog prostora površine 72 kvadrata, sada u ukupnoj površini od 113 kvadrata. Dograđen bez građevinske dozvole i u celini na tuđem zemljištu – piše u listu nepokretnosti.

Prema saznanjima “Kurira”, Ceca je više puta prethodnih godina pokušavala da legalizuje svoju nekretninu, ali su joj nadležni organi opštine Budva te zahtjeve uvijek odbijali uz obrazloženje da je dostavila nepotpunu dokumentaciju. Posljednji put Ražnatovićeva je prošle godine predala papire, ali je opet odbijena za legalizaciju stana u Bečićima

– Nakon što je prethodni zahtev imenovane odbijen kao neuredan, Svetlana Ražnatović preko punomoćnika obratila se Sekretarijatu za urbanizam i održivi razvoj opštine Budva novim zahtevom od 10. januara 2022. godine za legalizaciju dela bespravnog stambenog objekta br. 1 (stan PD4, na etaži prvog sprata), izgrađenog na katastarskoj parceli u Bečićima. Uz predmetni zahtev za legalizaciju dostavljena je kompletna dokumentacija propisana članom 156, stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, kao i izjavu revidenta od 10. septembra 2021. godine, utvrđeno je da stambeni objekat br. 1 (u kojem se nalazi predmetni stan) nije izgrađen u skladu sa osnovnim urbanističkim parametrima i/ili smernicama važećeg planskog dokumenta – DUP “Bečići” – navode oni.

U nastavku obaveštenja koje je dostavljeno redakciji Kurira piše da će Ražnatovićeva moći da legalizuje svoj stan tek kad bude donet plan generalne regulacije Crne Gore, ali nije precizirano kada bi to moglo da se ostvari.

– Ovaj sekretarijat je, shodno članu 157, stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, i članu 104, stav 1 Zakona o upravnom postupku doneo rešenje od 5. aprila 2022. godine kojim se prekida postupak za legalizaciju dela bespravnog stambenog objekta br. 1 (stan PD4, na etaži prvog sprata), izgrađenog na katastarskoj parceli KO “Bečići” do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore. Imajući u vidu napred navedeno, jasno je da je predmetni zahtev za legalizaciju aktivan – piše u njihovom odgovoru.