“HOĆEŠ DA MI BUDEŠ DJEVOJKA”, CAR IZABRAO

Neočekivano!

Filip Car je sjedio za crnim stolom. On je ugledao Sofiju Unu Manić koja se veoma atraktivino obukla ovog dana, pa joj je postavio pitanje koje ona nije očekivala:

-Sofija je l bi mogli ti i ja biti momak i djevojka? – uptitao je Car.

-Ma daj bre FIlipe, osvijesti se – rekla je Sofija,

-Kod mene to je to direktno, da ili ne? – upitao je Car.

-Imaš ti ovde te tvoje – odgovorila je Sofija.

-Da ili ne? Nema ja nikoga – rekao je Car,

-Da – dobacila je Valentina.

-Ima li nade – uptiao je Car.

-Kod mene nema momaka, samo muževa – rekla je Sofija Una.