“Jedna baka je na blagajni supermarketa i na redu

Jedna baka je na kasi supermarketa i na redu je da plati svoj račun. Iza nje u redu stoji jedna mlađa žena sa nestašnim sinom od 9 ili 10 godina. Sin stalno gura majčina kolica koja već 5,6 puta udaraju baku po nogama. Baka se okrene prema malom i zamoli ga da prestane da je udara. Pošto je mali nastavio da je udara, baka se okreće njegovoj majci i kaže: “Zar ne možete da kažete vašem sinu da me ne udara?”

Mlada gospođa, bez uzbuđenja hladno odgovara: “Ne! Moja metoda odgoja mu dozvoljava slobodu da radi šta god želi, sve dok do njegove svesti ne dođe da to što radi drugima nije ispravno. Naučno je dokazano da je ta metoda daleko efikasnija!”

Radnik na benzinskoj je ugledao mladića s djevojkom koja se trese, odmah je shvatio da nešto nije u reduU redu iza dame sa detetom stoji jedan momak od nekih 20-ak godina, koji sve to pažljivo sluša, a u ruci drži teglu sa marmeladom. Kada je dama završila svoje objašnjenje metode odgoja, on otvori poklopac od tegle i mirno istrese celu teglu marmelade mladoj dami na glavu. Sva besna, van sebe, dama se okrene prema mladiću, a on hladnokrvno odgovara

“Znate, gospođo, ja sam odgajan slobodno, baš na isti način kao i vaš sin. I evo vidite rezultat!”

Starica se veselo okrene kasirki i kaže: “Molim vas, stavite ovu teglu marmelade na moj račun!”