“Mama mi je Muslimanka, tata Srbin.”

“Mama mi je Muslimanka, tata Srbin.”

Mama mi je Muslimanka, tata Srbin. U toku rata sam uvijek bila odbačena i isprozivana zbog jednog od roditelja.

Moji roditelji su se uvijek lijepo slagali, poštovali, slavili smo sve praznike, njegovali sve običaje, učili su me da cijenim ljude samo po dobrima i lošima i da nikad nemam nikakve predrasude prema nekome.

muslimanka-place-u-serijiz
foto: Ilustracija

I poslije svega, moji roditelji su se nastavili poštovati.

A znate zašto, samo zbog toga što ne postoji Musliman, Srbin i Hrvat, postoje samo LJUDI I NELJUDI!”