MOZGALICA: Siromašni ljudi to imaju. Bogati ljudi to trebaju. Ako ga pojedeš, umireš. Šta je?

Uvijek budite u potrazi za različitim problemima za rješavanje i vježbajte svoj mozak.

Mozgalica glasi:

Siromašni ljudi to imaju.

Bogati ljudi to trebaju.

Ako ga pojedeš, umireš. Šta je?

Uvijek budite u potrazi za različitim problemima za rješavanje i vježbajte svoj mozak.

Mozgalica glasi:

Siromašni ljudi to imaju.

Bogati ljudi to trebaju.

Ako ga pojedeš, umireš. Šta je?

Odgovor na zagonetku je “NIŠTA”. Ništa nije veće od Boga. Ništa nije zločestije od đavla. Sirotinja nema ništa.

Bogatima ništa ne treba.

A ako ništa ne jedeš, umrijet ćeš.