Samo 5% ljudi uspije objasniti ovaj slučaj: Da li ste među njima?

U nastavku vam donosimo zanimljiv zadatak. Stavite se u ulogu Sherlock Holmesa i potrudite se da riješite sljedeće:

Usamljeni starac je živio u svojoj kući u predgrađu. Nikada nije napuštao kuću na duže vrijeme. Bio je petak sredinom ljeta kada je poštar naišao i pozvao čovjeka. Nije bilo odgovora. Poštar je pogledao kroz prozor i vidio ga kako leži u lokvi krvi. Kada je došao policajac, našao je novine od utorka, dvije flaše toplog mlijeka i jednu flašu hladnog mlijeka. Sljedećeg dana, ubica je uhapšen.

Kako je policija tako brzo zaključila ko je u pitanju?

Ponudite svoj odgovor na ovo pitanje, a zatim na dnu članka provjerite da li ste tačno odgovorili.

 

ODGOVOR: 

Očigledno je u pitanju poštar. On je znao da niko u kući ne bi čitao novine u srijedu ili četvrtak.