Vic dana: Pijan, a zazidan

Tetura se pijanac ulicom i tako dođe do stuba za oglase.

Zastane, pipa rukama stub, zatim krene da obilazi oko njega.

Nakon nekoliko napravljenih krugova oko stuba, zaustavi se i u strahu povika:

“Majko mila, živog su me zazidali!”