DA LI ZNATE DA ČITATE ETIKETE NA KUĆNOJ

Udanašnje vrijeme postoji toliko spoljnih uticaja koji utiču na naše zdravlje i mogu lako da ga ugroze, od ubrzanog načina života, šta jedemo, pa sve do toga čime i na koji način čistimo kuću.

Da li znate koja sredstva za čišćenje su korisna, a koja štetna po zdravlje, ali i na koji način se čitaju etikete na njima? O tome je u emisiji “Ordinacija” na RTS-u govorila doktorka i toksikolog Marijana Ćurčić sa Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

“Potrebna je navika i strpljenje da čitamo etikete na proizvodima. Ta navika može da nas dovede do toga da se upoznamo sa opasnim svojstvima hemikalija koju kupujemo i ukoliko je ona opasna imaće posebno obilježje – crveni romb sa belim poljem i crnim znakom koji ukazuje na opasnost, objasnila je doktorka.

Ukupno postoji devet ovih naznaka na proizvodima koji ukazuju na opasnost:

screenshot-19

Eksplozivno

Ako je na prozvodu označen crveni romb ispod kojeg piše “eksplozivno” to znači da je on pod određenim gasom odn. pritiskom, te treba pažljivo da rukujete sa njime.

Veoma lako zapaljivo

Ukoliko je na proizvodu prikazan crveni romb na kojem se nalazi vatra to znači da ne bi trebalo da bude izložen visokoj temperaturi jer vrlo lako može da dođe do otvorenog plamena.

Oksidujuće

To znači da proizvod lako može da oksidira. Pa tako ukoliko se primijeni na neku površinu ili tijelo može da bude opasno i uglavnom tada treba obratiti pažnju i na uputstvo nošenja rukavica ili nekog drugog zaštitnog materijala.

Gasovi pod pritiskom

U kućnoj hemiji se retko viđa ovaj simbol, ali u profesionalnoj upotrebi je često prisutan.

Supstance i smeše korozivne za metale

Ako piše da je neko sredstvo korozivno za metale savet je da pročitamo detaljno upustvo ispod simbola. To znači da u kontaktu sa metalom, na primer, kadom ili slavinom ili cijevi, proizvod može da ih ošteti tako da oni korodiraju i propuštaju, što može kasnije da vam napravi problem i štetu u kući.

Akutna toksičnost

Ovaj simbol označava da u kontaktu sa proizvodom na kojem piše “akutna toskičnost” može doći do trovanja u trenutku ili tokom izloženosti u roku od 24 sata. Jedna od takvih hemikalija je hlor.

Iritacija i senzibilzacija

Ovaj simbol najčešće može da se vidi na deterdžentima za pranje sudova, a kako je i sama doktorka napomenula sve detaljno piše u uputstvu. Ovi proizvodi dovode do jake iritacije oka i njih bi trebalo da čuvate van domašaja dece.

Senzibilizacija respiratornih organa

Proizvodi sa simbolom ispod kojeg piše “senzibilizacija respiratornih organa” dovodi do alergijske reakcije disajnih organa.

Opasnost po životnu sredinu

Ovaj simbol, odn. piktogram često se nalazi na proizvodima. Ukoliko se ne nalazi ova sličica na određenom sredstvo, trebalo bi da obratite pažnju na upozorenja i opasnosti koje pišu na njemu.

Sve gore napomenute hemikalije mogu na različite načine da dospeju u organizam: inhalaciono – udisanjem, oralno – pijenjem ili jedenjem ili dermalno – preko kože.

“Najopasnije, što bi trebalo da izbegavate, jeste mešanje više različitih proizvoda, a što može stvori otrovne hemijske rekacije. Uglavnom negativni efekti na organizam nastaju tek nakon 24 sata. Zato je od izrazite važnosti da detaljno čitate upustvo, objasnila je doktora Ćurčić i dodala da su reakcije uglavnom kašalj, grebanje u grlu, ali i gušenje i grčenje u plućima. Ukoliko osetite neke od ovoh simptoma hitno se obratite lekaru!