Š0K! OVO ĆE SE D0GODITI 24. SEPTEMBRA?! Opšta uzbuna na internetu, UP0ZORAVAJU LJUDE NA STRAVlČNU STVAR!

Moramo da kažemo kako je internet u poslednjih nekoliko dana preplavljen sa nagađanima o mogućem smaku sveta koji bi po rečima blogera trebalo da se dogodi 24 ssepmbra 2022 godine. Sve je ovo počelo sa širenjem snimka govora jednog od opozicionih poslanika Bundestaga Fridriha Merca na kojem se mogu čuti njegove tvrdnje kako će 24 septembra 2022 godine ostati zabeležen u istoriji sveta odnosno da ćemo svi se sećati gd smo bili tog dana.

 

Mogu se videti epizode aluzije na smak sveta a internet korisnici su tumačenjm redosleda epizoda i znaka u njima zakjučili da će ključni dan da bude baš 24 septembar. Broj sezone i epizode koje navode na datum o kojem se govori, a pored toga mnogi onlajn surferi veruju da će nam baš tog dana doći glave solarne oluje, odnosno elektromagnetna radijacija emitovana od strane sunca. Sve su ove navode stručnjaci demantovali koji tvre da su ovave oluje potpuno normalne i bezopasne po planetu zemlju. Internet korisnici su ubeđeni ili se prave da jesu u dolazak smaka sveta a njihovim navodima svakao su doprinele činjenice kao što su nedavna smrt britanske kraljice, što mnogi tumače kao znak i mobilizacija ruske vojske, odnosno dalja eskalacija sukoba u Ukrajini koja bi mogla dovesti do Trećeg svetskog rata ili nuklearnog sukoba.