Takmičili se Suljo i Mujo ko će bolje slagati

Takmičili se Suljo i Mujo ko će bolje slagati, pa kaže Mujo:

– “Ja sam obišao svijet za 30 minuta.”

Kaže Suljo:

– “Znam, znam vidio sam te.”